Informujemy, iż nasza sekcja jest organizatorem zawodów gimnastycznych (gimnastyka sportowa mężczyzn) na terenie Warszawy.

Projekty te współfinansowane są z budżetu m.st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Kalendarz imprez sportowych dofinansowanych przez ww. instytucje:

  1. Mistrzostwa Mazowsza Młodzików – 24.09.2021 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego).
  2. Mistrzostwa Warszawy Młodzików (zaliczane do pkt. WOM) – 01-02.10.2021 r. (współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy).
  3. Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych (zaliczane do pkt. WOM) – 09-10.11.2021 r. (współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy).
  4. Zawody wyjazdowe dofinansowane z budżetu m.st. Warszawy – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików (18-20.11.2021 r., Bydgoszcz).

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy „Legia” współfinansuje m.st. Warszawa.

Realizując proces szkolenia zawodników sekcji gimnastycznej w 2021 r. Klub Sportowy „Legia” współpracuje z:

–  Urzędem m.st. Warszawy, Biurem Sportu i Rekreacji (współfinansowanie): opłata kadry szkoleniowej, dofinansowanie zawodów wyjazdowych, zabezpieczenie bazy szkoleniowej, obsługa księgowa,

–  Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza (dofinansowanie): szkolenie zawodników w ramach Kadr Wojewódzkich Młodzika, dofinansowanie zgrupowań sportowych,

–  Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego: współorganizacja, współfinansowanie zawodów w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Wszyscy partnerzy sekcji wyszczególnieni są na dole strony internetowej.
Loading...