Kontakt

Dane sekcji: Klub Sportowy „Legia”, 00-574 Warszawa, ul. Sempołowskiej 4

Numer KRS: 0000509523

Regon: 147249398

NIP: 7010426282

Adres sali gimnastycznej:

KS Legia – sekcja gimnastyczna

ul. 29 Listopada 1

00-904 Warszawa

nr konta: Pekao BP 53 1020 1026 0000 1702 0245 6838

Każda osoba biorąca udział w zajęciach treningowych KS „Legia” powinna:

  • być członkiem KS „Legia” – złożyć wypełnioną deklarację członkowską klubu (do pobrania w zakładce Dokumenty)
  • dostarczyć trenerowi prowadzącemu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania gimnastyki sportowej
  • posiadać ubezpieczenie NNW uczestnika zajęć sportowych o charakterze gimnastycznym

Z uwagi na lokalizację obiektu na terenie jednostki wojskowej oraz odrębne ustalenia i przepisy na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie.

KIEROWNIK SEKCJI:

Janusz Poniewski

telefon: 503 341 031

e-mail: j.poniewski@wp.pl

TRENERZY:

Paweł Szymański

telefon: 501 196 626

Paweł Olszewski (trener prowadzący zajęcia rekreacyjne)

telefon: 502 340 253

Piotr Kulbicki (trener prowadzący zajęcia rekreacyjne)

telefon: 607 370 338

Piotr Stoczewski (instruktor prowadzący zajęcia rekreacyjne)

telefon: 501 716 336

E-mail: kontakt@gimnastyka.warszawa.pl

Legia Warszawa Gimnastyka Sportowa

Loading...