Nabór

Zapisy do klasy I o profilu gimnastyczno-akrobatycznym na rok szkolny 2024/2025 !!!

    

Test rekrutujący do klasy I gimnastyczno-akrobatycznej:

1. chłopcy – gimnastyka sportowa

2. dziewczynki – akrobatyka sportowa

kiedy – 16.03.2024 r. (sobota), godz. 10:00

gdzie – Szkoła Podstawowa nr 48, ul. Stefanii Sempołowskiej 4

spotykamy się o godz. 09:50 przy sali gimnastycznej (w szkole, poziom -1).

 

„Gdy chcesz być sprawny, nie chcesz chorować,

Musisz się często gimnastykować.

Wymachy ramion wzmacniają ręce,

Tym są sprawniejsze, im ćwiczysz więcej.

Teraz przysiady, potem podskoki,

Hop, hop jak zając – w przód, w tył i na boki.

Bardzo są ważne tułowia skręty,

Podśpiewuj sobie coś dla zachęty.

A kiedy będziesz w ćwiczeniach pilny,

Jak małpka zwinny, jak tygrys silny.

Zostaniesz mistrzem, więc ćwicz wytrwale,

Gimnastykować się w Legii jest wspaniale!”

Sekcja gimnastyczna klubu KS „Legia”, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 48, prowadzi zapisy do klasy I gimnastyczno-akrobatycznej szkoły podstawowej na najbliższy rok szkolny 2024/2025: chłopcy i dziewczynki.

Szczegóły testu sprawności dla kandydatów (chłopcy i dziewczynki):

 1. Pomiar siły mięśni ramion i obręczy barkowej:
  • zwis na ugiętych rękach na drążku (1 – 7 sekund) 
 2. Pomiar siły mięśni brzucha:
  • wznosy nóg w zwisie na drabinkach (do poziomu; 1 – 5 razy)
 3. Próby gibkości:
  • skłon tułowia w przód w siadzie prostym
  • skłon tułowia w przód w siadzie rozkrocznym
  • szpagat wykroczno-zakroczny na lepszą nogę
 4. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne:
  • stanie na rękach (z asekuracją lub bez)
 5. Ćwiczenie równoważne:
  • marsz po równoważni /ławeczce/ i zeskok na materac do postawy
 6. Próba szybkości:
  • bieg na dystansie 25 metrów.

Test obejmuje 8 prób kontrolnych. Punktacja zostanie przyznana przez trenerów (instruktorów) gimnastyki/akrobatyki w oparciu o poprawność wykonania ćwiczeń: prawidłowa technika, obszerność, czystość i precyzja wykonania, zdolność koordynacji i łatwość uczenia się nowych zadań ruchowych oraz obserwację dzieci podczas testu, m.in.: sylwetka, odwaga, zdyscyplinowanie. Zadania oceniane są od 0 do 20 punktów. Maksymalnie ze wszystkich prób kandydat może uzyskać 100 punktów.
O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyki sportowej/akrobatyki sportowej decydują przede wszystkim: obecność na sprawdzianie rekrutacyjnym, uzyskanie minimum 51 punktów z testu sprawności oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera gimnastyki lub akrobatyki sportowej sporządzonej
w oparciu o wyżej wymienione kryteria. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc. Uczniów klas sportowych nie obowiązuje rejonizacja.

Głównym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzian poziomu zdolności motorycznych kandydata opisany powyżej. Dopuszcza się jednak przeprowadzenie przez osobę egzaminującą dodatkowych ćwiczeń badających zdolności dziecka pod kątem predyspozycji do uprawiania gimnastyki/akrobatyki.
W zakres takich ćwiczeń mogą wchodzić przykładowo: szpagaty, przewroty, mostek, przerzut bokiem, wymyk, odmyk, wyskok z 1/1 obr., itp.

Jednym z warunków zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania gimnastyki sportowej/akrobatyki sportowej!

Uwagi dodatkowe:

 • każdy z uczestników testu ma możliwość wykonaniu kilku ćwiczeń próbnych, trener pomaga i asekuruje ćwiczących,
 • uzyskanie mniejszej liczby punktów (niż 51) nie jest jednoznaczne z brakiem kwalifikacji do klasy sportowej – zależy to od ilości ubiegających się do klasy gimnastycznej.

Test sprawności fizycznej do pobrania: tutaj

Poza wyznaczonymi terminami rekrutacja trwa do końca bieżącego roku szkolnego!!!

W razie pytań dotyczących kwalifikacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z trenerem sekcji: Piotr Kulbicki tel. 607 370 338 , e-mail: kontakt@gimnastyka.warszawa.pl.

Gwarantujemy:

 • wykwalifikowaną kadrę trenerską złożoną z byłych zawodników i absolwentów AWF,
 • profesjonalną bazę szkoleniową z kompletem przyrządów do gimnastyki sportowej i akrobatyki (skoki na ścieżce), trenażerami, batutami i dołem asekuracyjnym,
 • treningi 4-5 x w tygodniu,
 • szkolenie od młodzika po juniora,
 • programy dostosowane do wieku zawodników,
 • indywidualne podejście do każdego zawodnika,
 • wyłanianie i rozwój talentów sportowych,
 • zgrupowania szkoleniowe 2 razy w roku,
 • starty w zawodach (od Mistrzostw Warszawy po Mistrzostwa Polski),
 • opiekę od 07:00 do 17:30 (godziny pracy szkolnej świetlicy),
 • współpracę z Szkołą Podstawową nr 48 (miejsce w klasie o profilu gimnastyczno-akrobatycznym).

Korzyści płynące z uprawiania gimnastyki:

 • harmonijny rozwój psychofizyczny,
 • wszechstronny rozwój sprawności fizycznej (ogólnej i specjalnej),
 • kształtowanie i rozwój wszystkich cech motorycznych,
 • kształtowanie prawidłowej (smukła, atletyczna) sylwetki ciała,
 • kształtowanie odpowiednich wartości i postaw charakteru (m. in.: zdyscyplinowanie, systematyczność, obowiązkowość, odpowiedzialność, współpraca w grupie, samodzielność, radzenie sobie z porażkami i sukcesami),
 • wskazywanie pozytywnych aspektów kultury fizycznej i sportu,
 • zdobywanie na całe życie świadomości korzystania z dobrodziejstw płynących z aktywności ruchowej i jej znaczenia dla zdrowia,
 • dyscyplina przeciwdziałająca chorobom cywilizacyjnym i wadom postawy,
 • świetna zabawa i atmosfera,
 • zdobywanie ponadprzeciętnych umiejętności,
 • przełamywanie własnych słabości i barier,
 • uprawianie gimnastyki sportowej/akrobatyki sportowej stanowi doskonałe ogólnorozwojowe przygotowanie motoryczne do uprawniania innych dyscyplin sportu,
  w których można odnosić ogromne sukcesy, np. popularnych dzisiaj form ruchu jak: taniec, crossfit, parkour, street workout, itp.

Ważne informacje dla zainteresowanych:

 • egzamin sprawnościowy (test rekrutacyjny) dla kandydatów do klasy I SP o profilu gimnastyka sportowa chłopców i akrobatyka sportowa dla dziewczynek odbędzie się 16.03.2024 r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Warszawie przy ul. Sempołowskiej 4, o godz. 10:00 (zbiórka przy sali gimnastycznej),
 • rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest na czerwiec br.,
 • w przypadku ustalenia indywidualnego terminu testu prosimy o kontakt z trenerem: Piotr Kulbicki (tel. 607 370 338 , piotr.kulbicki@ibe.pl).

Zapraszamy na przygodę z gimnastyką i akrobatyką 🙂

Do zobaczenia.

Loading...