Historia

Historia sekcji gimnastycznej CWKS „Legia” / SSA „Legia 1926” / Klubu Sportowego „Legia”

Historia Sekcji Gimnastycznej CWKS „Legia”, w latach 2009-2014 S.S.A. „Legia 1926”, obecnie Klubu Sportowego „Legia” sięga 1946 roku. Na wiosnę tego właśnie roku z inicjatywy Zbigniewa Noskiewicza grupa zawodników postanowiła rozpocząć treningi i z poparciem władz Klubu zorganizować je na stadionie Wojska Polskiego. Pierwszy trening odbył się w maju 1946 r. w małej salce pod trybunami stadionu przy ul. Łazienkowskiej.

Jesienią szeregi grupy gimnastycznej znacznie się powiększyły i nastąpiło formalne zawiązanie sekcji. Również jesienią 1946 r. jej przedstawiciel Zbigniew Noskiewicz wystąpił do Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego z wnioskiem zorganizowania Polskiego Związku Gimnastycznego. Wniosek został przyjęty i 30.03.1947 r. w świetlicy CWKS „Legia” odbył się zjazd założycielski PZG. Tym samym Sekcja Gimnasty­czna CWKS Legia” jest formalnie członkiem założycielskim Polskiego Związku Gimnastycznego.

Początki działania sekcji były okresem szczególnie trudnym z uwagi na brak podstawowego sprzętu gimnastycznego. Zawodnicy i trenerzy na własną rękę penetrowali różne miejsca w poszukiwaniu poręczy, drążków, materacy, itp. Dzięki ich staraniom można było w październiku 1947 r. na stadionie Wojska Polskiego przy ul. Łazienkowskiej przeprowadzić I Mistrzostwa Wojska Polskiego.

Tak w skrócie wyglądały pierwsze kroki Sekcji Gimnastycznej CWKS „Legia”, której powstanie i działanie aż po dzień dzisiejszy oparte było i jest na ludziach całym sercem oddanych tej pięknej dyscyplinie sportu.

Rozwój sekcji miał charakter niezwykle dynamiczny, co w przekroju 64 lat istnienia sekcji gimnastycznej, dało wiele wspaniałych rezultatów sportowych.

Wychowankami sekcji i jej reprezentantami zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej byli między innymi: Edmund KOSMAN, Stanisław DĘBICKI, Zygfryd OGRODNIK – wielokrotny reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata, członek kadry narodowej, długoletni trener i wychowawca młodzieży; Andrzej KONOPKA – dwukrotny olimpijczyk, reprezentant Polski na Mistrzostwach Świata i Europy, wielo­krotny mistrz Polski w wieloboju gimnastycznym i na poszczególnych przyrządach, kierownik sekcji i trener koordynator, trener reprezentacji narodowej, wychowawca wielu doskonałych zawodników, prezes Polskiego Związku Gimnastycznego; Artur MAZUREK – wielokrotny reprezentant kraju, wieloletni kierownik i trener koordynator sekcji, twórca nowoczesnego systemu organizacji i naboru utalentowanej młodzieży; Ireneusz NAWARA – wieloletni reprezentant Polski, mistrz kraju w wieloboju i na poszczególnych przyrządach, trener młodzieży, a w późniejszym okresie pierwszego zespołu CWKS „Legia” oraz reprezentacji Polski, kierownik sekcji i trener koordynator, wieloletni prezes Polskiego Związku Gimnastycznego. Poza wymienionymi wiele osób wpisało się do historii Sekcji Gimnastycznej. Wśród nich należałoby wymienić m. in.: Barbarę DĘBICKĄ, Helenę RAKOCZY – mistrzynię świata, Katarzynę LIPIŃSKĄ – wieloletnią trenerkę, wychowawczynię wspaniałej grupy zawodniczek, reprezentantek Polski na Mistrzo­stwach Świata i olimpiadach, takich jak: Małgorzata CHOJNACKA, Grażyna WITKOWSKA, Jadwiga LASKOWSKA, Hanna HOŁUBOWICZ. Należy także wspomnieć: zawodniczkę i trenerkę sekcji Erykę KOST z grupą reprezentantek kraju: Danutą CHWALBOGOWSKĄ i Agatą JAROSZEK, Jana KULIBABA – wspaniałego trenera, Jerzego PACZKĘ, Jerzego JOKIELA, Stefanię REIDL, Stanisława GŁOWACKIEGO i Hannę RUTKOWSKĄ – wieloletnich sekretarzy sekcji, Henryka BRANECKIEGO, Mariana STOLARSKIEGO, Lidię LEBDĘ (KONOPKA) – zawodniczkę, a w późniejszym okresie trenerkę, Annę WOJCZUK (TUREK) – wychowankę Lidii KONOPKI i Jana KULIBABA, Andrzeja GONERGĘ – olimpijczyka, reprezentanta Polski na Mistrzostwach Świata i Europy, wielokrotnego mistrza Polski w wieloboju gimnastycznym i na poszczególnych przyrządach, Grzegorza ROGALE, Hannę RUCIŃSKĄ, Bożenę MAZUREK, Henryka CHMURSKIEGO, Ryszarda GAŁĘZOWSKIEGO, Tadeusza ROCKIEGO – wspa­niałego trenera i wychowawcę, Bogumiłę ŁUCZAK – mistrzynię wieloboju Polski oraz Eugeniusza BOGDANOWICZA – trenera młodzieży i oddanego bez reszty klubowi działacza.

Kontynuując wspomnienia nie można zapomnieć o wychowankach, obecnych pracownikach-trenerach sekcji, byłych zawodnikach CWKS, medalistach mistrzostw Polski, reprezentantach kraju na Mistrzostwach Świata i Europy, takich jak: Piotr WESOŁOWSKI, Waldemar WOŹNIAK (olimpijczyk z Moskwy w 1980 r.) Janusz PONIEWSKI, Ludwik LASOK, Aleksander WILIŃSKI (pięciokrotny mistrz Polski w wieloboju), Zbigniew PELC – wielokrotny medalista Mistrzostw Polski, reprezentant kraju na Mistrzostwach Świata i Europy oraz na wielu imprezach międzynarodowych, trener wielokrotnych medalistów i reprezentantów Polski: Pawła SZYMAŃSKIEGO, Przemysława STAWIŃSKIEGO, braci KULBICKICH, Piotra STOCZEWSKIEGO, Mariusza MASIAKA, Sebastiana KOPCZEWSKIEGO, Przemysława LASOKA, Pawła OLSZEWSKIEGO, Marcina ŁOMIŃSKIEGO i Marcina PRAŻMO.

Do listopada 2005 roku zajęcia treningowe z gimnastyki sportowej oraz gimnastyki artystycznej odbywały się w profesjonalnie przystosowanej hali sportowej przy ul. 29 Listopada 1. Od 2002 roku hala sportowa przy ul. 29 Listopada 1 została przejęta przez Jednostkę Wojskową 2420. Na podstawie decyzji nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.02.2002 roku strona wojskowa wyraziła zgodę na udostępnienie części hali sportowej do prowadzenia zajęć treningowych zawodnikom sekcji gimnastycznej CWKS „Legia”.

Podobnie jak większość klubów sportowych w Polsce, którym przyszło funkcjonować w nowych warunkach gospodarczych i ekonomicznych, również nasza sekcja przechodzi trudny okres w swej działalności. Od listopada 2005 r. rozpoczęto generalny remont hali sportowej przy ul. 29 Listopada 1. Do tego czasu sekcja gimnastyczna CWKS „Legia” zrzeszała około 100 dziewcząt i chłopców w wieku od 7 do 20 lat. W jej skład wchodzą dwie odrębne dyscypliny: gimnastyka sportowa (chłopcy) i gimnastyka artystyczna (dziewczęta). Oprócz tego w ponad 100-letniej hali w Warszawie przy ul. 29 Listopada ćwiczyło około 200 dzieci, bawiąc się w różnego rodzaju gry i zabawy sportowe, a w następnym etapie szkolenia i selekcji spora część młodych sportowców zasilała szeregi sekcji gimnastycznej.

Aby podtrzymać wieloletnie tradycje na niwie sportu gimnastycznego, działania sekcji od wielu lat są prowadzone w dwóch kierunkach. Pierwszy z nich to prowadzenie działalności szkoleniowej przez coroczny nabór w około 50 przedszkolach i szkołach podstawowych, prowadzenie szkolenia we wszystkich kategoriach wiekowych oraz powiązanie sekcji z Zespołem Szkół Nr 60 w Warszawie. Działania te pozwalają na stworzenie optymalnych warunków organizacyjno-szkoleniowych a co za tym idzie uzyskiwanie bardzo dobrych wyników sportowych. Drugi to działalność dochodowa, polegająca na organizowaniu różnego rodzaju zajęć sportowo-rekreacyjnych z dziećmi i młodzieżą, przy czym najzdolniejsze dzieci kierowane są do dalszego etapu szkolenia (ta działalność od 2 lat jest niepraktykowana z powodu trudności bazowo-szkoleniowych).

Na czas remontu, zajęcia treningowe sekcji gimnastycznej, odbywały się w wynajętych obiektach sportowych oraz sali gimnastycznej Zespołu Szkół Nr 60.

W wyniku upadłości CWKS „Legia” Warszawa, od stycznia 2009 r. sekcja gimnastyczna oficjalnie weszła, wspólnie z sekcjami zapaśniczą, podnoszenia ciężarów oraz lekkiej atletyki, w skład Stowarzyszenia Sportu Atletycznego „Legia 1926”.

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Sportu Atletycznego „Legia 1926” z dn. 18.10.2014 r. sekcja gimnastyczna (zawodnicy, trenerzy, działacze) otrzymała zgodę na zmianę barw klubowych i z dniem 20.10.2014 r. będzie działała w nowym stowarzyszeniu kultury fizycznej pod nazwą Klub Sportowy „Legia”. Czas na całkowite przejście sekcji do nowego stowarzyszenia (klubu) – do końca 2014 roku.

Zawodnicy sekcji gimnastycznej, od września 2010 roku, trenują na nowoczesnej hali sportowej, przystosowanej do profesjonalnego i kompleksowego uprawiania tej dyscypliny sportu (zdjęcia w Galerii).

Loading...