Realizując proces szkolenia zawodników sekcji gimnastycznej w 2024 r. Klub Sportowy „Legia” współpracuje z:

Urzędem m.st. Warszawy, Biurem Sportu i Rekreacji (współfinansowanie) w zakresie:
1. opłaty kadry szkoleniowej,
2. zabezpieczenia bazy szkoleniowej,
3. obsługi księgowej.

Loading...