1. Mistrzostwa Warszawy Młodzików (zaliczane do pkt. WOM) – 25/27.05.2024 r. (finansowane z budżetu m.st. Warszawy).
  2. Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Młodszych – 29.05.2024 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego).
  3. Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych (zaliczane do pkt. WOM) – 24-25.10.2024 r. (finansowane z budżetu m.st. Warszawy).
  4. Mistrzostwa Mazowsza Młodzików – 30.10.2024 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego).

Projekty te finansowane i współfinansowane są z budżetu m.st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy Legia współfinansuje m.st. Warszawa.

Realizując proces szkolenia zawodników sekcji gimnastycznej w 2024 r. Klub Sportowy Legia współpracuje z:

–  Urzędem m.st. Warszawy, Biurem Sportu i Rekreacji (współfinansowanie): opłata kadry szkoleniowej, zabezpieczenie bazy szkoleniowej, obsługa księgowa,

– Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza (dofinansowanie): szkolenie zawodników w ramach Kadr Wojewódzkich Młodzika,

–  Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego: współorganizacja, finansowanie zawodów w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

–  Warszawsko-Mazowieckim Związkiem Sportów Gimnastycznych: współorganizacja zawodów gimnastycznych.

Wszyscy partnerzy sekcji wyszczególnieni są na dole strony głównej.

Loading...