Informujemy, iż nasza sekcja jest organizatorem zawodów gimnastycznych (gimnastyka sportowa mężczyzn) na terenie Warszawy.

Projekty te współfinansowane są z budżetu m.st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Kalendarz imprez sportowych dofinansowanych przez ww. instytucje:

  1. Mistrzostwa Mazowsza Młodzików – 18.05.2018 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego)
  2. Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Młodszych – 24.05.2018 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego)
  3. Mistrzostwa Mazowsza Dzieci – 05.12.2018 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego)
  4. Mistrzostwa Warszawy Młodzików (zaliczane do pkt. WOM) – 28-29.09.2018 r. (współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy)
  5. Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych (zaliczane do pkt. WOM) – 11-12.10.2018 r. (współfinansowane z budżetu m.st. Warszawy)

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy „Legia” współfinansuje m.st. Warszawa.

Realizując proces szkolenia zawodników sekcji gimnastycznej w 2018 r. Klub Sportowy „Legia” współpracuje z:

–  Urzędem m.st. Warszawy, Biurem Sportu i Rekreacji (współfinansowanie): opłata kadry szkoleniowej, zakup sprzętu  sportowego, zabezpieczenie bazy szkoleniowej, obsługa księgowa,

–  m.st. Warszawa – Dzielnicą Śródmieście (współfinansowanie): zgrupowanie wyjazdowe (letnie),

–  Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza (dofinansowanie): szkolenie zawodników w ramach Kadr Wojewódzkich Młodzika, dofinansowanie zgrupowań sportowych,

–  Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego: współorganizacja, finansowanie i współfinansowanie zawodów w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Wszyscy partnerzy sekcji wyszczególnieni są na dole strony internetowej.

Loading...