• 1 miejsce – Bednarczyk Iwo
 • 2 miejsce – Pieczyński Stanisław
 • 3 miejsce – Gołębiewski Maksymilian
 • 1 miejsce – Makhinov Vladimir
 • 3 miejsce – Banaszek Franciszek
 • 2 miejsce – Pieczyński Stanisław
 • 3 miejsce – Pankiewicz Teodor
 • 1 miejsce –  Gołębiowski Szymon
 • 3 miejsce – Makhinov Vladimir
 • 3 miejsce – Gołębiowski Szymon
 • 2 miejsce – Bednarczyk Iwo
 • 3 miejsce – Szczepański Dariusz

 • klasa III (wielobój):
 • 1 miejsce – Ignacy Bałaga
 • 2 miejsce – Michał Bacia
 • 3 miejsce – Andrzej Wierzbicki
 • Urząd m.st. Warszawy (Biuro Sportu i Rekreacji)
 • Szkolny Związek Sportowy Warszawy i Województwa Mazowieckiego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza
 • Warszawsko-Mazowiecki Związek Sportów Gimnastycznych
Loading...