Rekrutacja uzupełniająca (test sprawności) dla kandydatów do klasy I szkoły podstawowej o profilu gimnastyka sportowa chłopców odbędzie się 17.05.2014 roku o godz. 12.00 w Zespole Szkół Nr 60 w Warszawie przy ulicy S. Sempołowskiej 4 (sala gimnastyczna na dole, prosimy o przyniesienie stroju gimnastycznego). W przypadku ustalenia indywidualnego terminu testu prosimy o kontakt z trenerem Piotrem Kulbickim (607 370 338, piotr.kulbicki@ibe.pl).

Szczegóły testu sprawności:

 1. Ćwiczenia siły mięśni ramion:
  –  zwis nachwytem na ugiętych ramionach
 2. Ćwiczenia siły mięśni brzucha:
  –  w leżeniu tyłem wznos prostych nóg do pionu
 3. Ćwiczenia gibkościowe:
  –  skłon tułowia w przód (z postawy stojącej)
  –  „mostek” (z leżenia tyłem)
 4. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne:
  –  przewrót w przód
  –  przewrót w tył
  –  leżenie przerzutne („świeca”)
 5. Budowa somatyczna ciała.

Ocenie podlega poprawność wykonania każdego ćwiczenia, ćwiczenia oceniane są od 0 do 10 punktów. Maksymalnie ze wszystkich prób kandydat może uzyskać 80 punktów. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyki sportowej decyduje przede wszystkim  obecność na sprawdzianie rekrutacyjnym, w drugiej kolejności uzyskanie minimum 35 punktów z testu sprawności. Uczniów klas sportowych nie obowiązuje rejonizacja.

Uwagi dodatkowe: każde ćwiczenie poprzedzone jest pokazem i objaśnieniem trenera prowadzącego, każdy z uczestników testu ma możliwość wykonaniu kilku ćwiczeń próbnych, trener pomaga i asekuruje ćwiczących. Uzyskanie mniejszej (niż minimalna 35) liczby punktów nie jest jednoznaczne z brakiem kwalifikacji do klasy sportowej – zależy to od ilości ubiegających się do klasy gimnastycznej. Poza wyznaczonymi terminami rekrutacja trwa do końca bieżącego roku szkolnego.

Zapraszamy na przygodę z gimnastyką 🙂

Loading...