Projekty te finansowane i współfinansowane są z budżetu m.st. Warszawy oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Kalendarz imprez sportowych dofinansowanych przez ww. instytucje:

  1. Mistrzostwa Mazowsza Juniorów Młodszych – 19.05.2023 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego).
  2. Mistrzostwa Warszawy Młodzików (zaliczane do pkt. WOM) – 26-27.05.2023 r. (finansowane z budżetu m.st. Warszawy).
  3. Mistrzostwa Warszawy Juniorów Młodszych (zaliczane do pkt. WOM) – 20-21.10.2023 r. (finansowane z budżetu m.st. Warszawy).
  4. Mistrzostwa Mazowsza Młodzików – 17.11.2023 r. (współfinansowane z Urzędu Marszałkowskiego).

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży prowadzone przez Klub Sportowy „Legia” współfinansuje m.st. Warszawa.

Realizując proces szkolenia zawodników sekcji gimnastycznej w 2023 r. Klub Sportowy „Legia” współpracuje z:

–  Urzędem m.st. Warszawy, Biurem Sportu i Rekreacji (współfinansowanie): opłata kadry szkoleniowej, zabezpieczenie bazy szkoleniowej, obsługa księgowa,

– Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza (dofinansowanie): szkolenie zawodników w ramach Kadr Wojewódzkich Młodzika, dofinansowanie zgrupowań sportowych,

–  Szkolnym Związkiem Sportowym Warszawy i Województwa Mazowieckiego: współorganizacja, finansowanie zawodów w systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

Wszyscy partnerzy sekcji wyszczególnieni są na dole głównej strony internetowej.

Loading...