Poniżej przedstawiamy grafik zajęć rekreacyjnych z podziałem na dni oraz kategorie wiekowe uczestników zajęć w roku szkolnym 2022/2023.

Trener grupa wiekowa Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek data rozpoczęcia
zajęć
Piotr
Kulbicki
607 370 338
10 – 16 lat
(dziewczęta
i chłopcy)
17:45 – 19:30 12.09.2022
Piotr
Kulbicki
9 – 12 lat
(dziewczęta
i chłopcy)
17:00 – 18:30 14.09.2022
Piotr
Kulbicki
10 – 14 lat
(dziewczęta
i chłopcy)
18:00 – 19:30 15.09.2022
Piotr
Stoczewski
501 716 336
6 – 7 lat
(dziewczęta
i chłopcy)
18:00 – 19:30 13.09.2022
Piotr
Stoczewski
8 – 10 lat
(dziewczęta
i chłopcy)
18:00 – 19:30 15.09.2022
Paweł
Olszewski
502 340 253
9 – 16 lat
(dziewczęta
i chłopcy)
18:00 – 19:30 13.09.2022

W sprawie wyboru zajęć (grupa wiekowa, dzień, godzina) prosimy kontaktować się bezpośrednio z trenerem prowadzącym.

Gdzie? – na sali gimnastycznej w Warszawie przy ul. 29 listopada 1.

Informacje organizacyjne: nasza sala znajduje się na terenie jednostki wojskowej – wejście na teren jednostki, a tym samym salę gimnastyczną, możliwy jest tylko dla dzieci, rodzice oczekują na pociechy przed jednostką. Zbiórka dla osób zainteresowanych 5 minut przed planowaną godziną zajęć – przed biurem przepustek (3 szlaban licząc od ulicy Czerniakowskiej).

Każda osoba biorąca udział w zajęciach treningowych KS „Legia” powinna:

  • być członkiem KS „Legia” – złożyć wypełnioną deklarację członkowską klubu (link do pobrania: deklaracja członkowska),
  • dostarczyć trenerowi prowadzącemu zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania gimnastyki sportowej (może być od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej),
  • posiadać ubezpieczenie NNW uczestnika zajęć sportowych o charakterze gimnastycznym,
  • dostarczyć trenerowi wypełnione oświadczenie COVID-19 (link do pobrania: oświadczenie rodzica)

Z uwagi na lokalizację obiektu na terenie jednostki wojskowej oraz odrębne ustalenia i przepisy na sali gimnastycznej mogą przebywać wyłącznie osoby posiadające polskie obywatelstwo.

Pozdrawiamy, do zobaczenia na treningach.

Loading...