Nabór

Zapisy do klasy I o profilu gimnastycznym na rok szkolny 2019/2020 !!!

 

Test rekrutujący do klasy I gimnastycznej (gimnastyka sportowa chłopców)
02.03.2019 r., godz. 11:00
Szkoła Podstawowa nr 48
ul. Stefanii Sempołowskiej 4

Spotykamy się o godz. 11:00 przy szatni/sali gimnastycznej (w szkole – na dole).

„Gdy chcesz być sprawny, nie chcesz chorować,

Musisz się często gimnastykować.

Wymachy ramion wzmacniają ręce,

Tym są sprawniejsze, im ćwiczysz więcej.

Teraz przysiady, potem podskoki,

Hop, hop jak zając – w przód, w tył i na boki.

Bardzo są ważne tułowia skręty,

Podśpiewuj sobie coś dla zachęty.

A kiedy będziesz w ćwiczeniach pilny,

Jak małpka zwinny, jak tygrys silny.

Zostaniesz mistrzem, więc ćwicz wytrwale,

Gimnastykować się w Legii jest wspaniale!”

Sekcja gimnastyczna klubu KS „Legia”, we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 48, prowadzi zapisy do klasy I szkoły podstawowej o profilu gimnastycznym na najbliższy rok szkolny 2019/2020: chłopcy – gimnastyka sportowa.

Szczegóły testu sprawności dla kandydatów:

 1. Ćwiczenia siły mięśni ramion:
  • podciągania w zwisie lub zwis na rękach ugiętych
  • ugięcia rąk w podporze przodem – „pompki”.
 2. Ćwiczenia siły mięśni brzucha:
  • wznosy nóg w zwisie na drabinkach.
 3. Ćwiczenia gibkościowe:
  • skłon tułowia w przód (w siadzie prostym)
  • „mostek” (z leżenia tyłem)
 4. Ćwiczenia zwinnościowo – akrobatyczne:
  • przewrót w przód
  • przewrót w tył
  • stanie na rękach lub leżenie przerzutne („świeca”)
 5. Marsz po równoważni /odwróconej ławeczce/ i zeskok w głąb do postawy.
 6. Budowa somatyczna ciała (sylwetka).

Test obejmuje 10 prób kontrolnych. Punktacja zostanie przyznana przez trenerów (instruktorów) gimnastyki sportowej w oparciu o poprawność wykonania ćwiczeń gimnastycznych: prawidłowa technika, obszerność, czystość i precyzja wykonania, zdolność koordynacji i łatwość uczenia się nowych zadań ruchowych oraz obserwację dzieci podczas testu: sylwetka, odwaga, zdyscyplinowanie. Zadania oceniane są od 0 do 10 punktów. Maksymalnie ze wszystkich prób kandydat może uzyskać 100 punktów. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej sportowej o profilu gimnastyki sportowej decydują przede wszystkim: obecność na sprawdzianie rekrutacyjnym, uzyskanie minimum 50 punktów z testu sprawności oraz uzyskanie pozytywnej opinii trenera gimnastyki sportowej sporządzonej w oparciu o wyżej wymienione kryteria. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc. Uczniów klas sportowych nie obowiązuje rejonizacja.

Głównym elementem postępowania kwalifikacyjnego jest sprawdzian poziomu zdolności motorycznych kandydata opisany powyżej. Dopuszcza się jednak przeprowadzenie przez osobę egzaminującą dodatkowych ćwiczeń badających zdolności dziecka pod kątem predyspozycji do uprawiania gimnastyki. W zakres takich ćwiczeń mogą wchodzić przykładowo: szpagaty, przerzut bokiem, wymyk, odmyk, wyskok z 1/1 obr., itp.

Jednym z warunków zakwalifikowania dziecka do klasy sportowej jest złożenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania gimnastyki sportowej!

Uwagi dodatkowe:

 • każdy z uczestników testu ma możliwość wykonaniu kilku ćwiczeń próbnych, trener pomaga i asekuruje ćwiczących,
 • uzyskanie mniejszej liczby punktów (niż 50) nie jest jednoznaczne z brakiem kwalifikacji do klasy sportowej – zależy to od ilości ubiegających się do klasy gimnastycznej,
 • poza wyznaczonymi terminami rekrutacja trwa do końca bieżącego roku szkolnego.

Test sprawności fizycznej do pobrania: tutaj

Sekcja gimnastyczna „Legii” prowadzi zajęcia przygotowujące do ww. testu dla kandydatów do klasy I sportowej o profilu gimnastycznym (dla dzieci w wieku 6-7 lat, ubiegających się o przyjęcie do I klasy gimnastycznej) oraz do rekrutacji uzupełniającej (która odbędzie się najprawdopodobniej w czerwcu br.). Szczegóły tutaj.

Poza wyznaczonymi terminami rekrutacja trwa do końca bieżącego roku szkolnego!!!

W razie pytań dotyczących kwalifikacji prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy z trenerem sekcji: Piotr Kulbicki tel. 607 370 338, piotr.kulbicki@ibe.pl.

Ważne informacje dla zainteresowanych:

 • egzamin sprawnościowy (test rekrutacyjny) dla kandydatów do klasy I SP o profilu gimnastyka sportowa chłopców odbędzie się 02.03.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 48 w Warszawie przy ul. Sempołowskiej 4, o godz. 11:00 (zbiórka przy szatni/sali gimnastycznej),
 • rekrutacja uzupełniająca zaplanowana jest na czerwiec br. (szczegóły wkrótce),
 • w przypadku ustalenia indywidualnego terminu testu prosimy o kontakt z trenerem Piotrem Kulbickim (607 370 338, piotr.kulbicki@ibe.pl).

Zapraszamy na przygodę z gimnastyką.

Do zobaczenia.

PARTNERZY